• عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
  • وکیل و مشاور حقوقی وزارتخانه ها
  • مدرس دانشگاه
دکتر محسن ایزانلو