محسن فتحی

عضو هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان

معصوم ضمیری

مدرس دروس حسابداری و مالی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تخصصی

عباس گلچینیان

مولف كتاب شناخت ریسك و روشهای كنترل آن در بیمه های آتش سوزی

احمد سازگار

كارشناس صدور و خسارت رشته هاي بيمه اي در شعبه اجرائي(شركت سهامي بيمه ايران)
  • 1
  • 2