انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار می کند
آزمون های
مقدماتی عمومی
صلاحیت حرفه ای
و
تاریخ برگزاری : اواخر اردیبهشت ماه
مهلت ثبت نام تا اردیبهشت 1403
previous arrow
next arrow
Slider