انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار می کند
آزمون های
مقدماتی عمومی
صلاحیت حرفه ای
و
تاریخ برگزاری : 16 تیر 1401
مهلت ثبت نام تا 21 خرداد
previous arrow
next arrow
Slider