وبینار های آموزشی

بیمه های مهندسی

بیمه حمل و نقل

بیمه های عمر

بیمه درمان

بیمه حوادث

انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار می کند
آزمون های
مقدماتی عمومی
صلاحیت حرفه ای
و
تاریخ برگزاری : 14 بهمن 1400

گفتگو با اعضای انجمن و متخصصان صنعت بیمه

در اینستاگرام انجمن

مشاهده گفتگوهای ضبط شده در سایت

شنبه ها با انجمن
previous arrow
next arrow
Slider