بیمه های باربری

بدون امتیاز 0 رای
2,200,000 ریال
سرفصل مطالب ویژگیهای مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص شرایط عمومی بیمه باربری (مصوبه شماره 79 شورای عالی بیمه) تعاریفی…
2,200,000 ریال