محاسبه نرخ در قراردادهای اتکایی غیر نسبی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
سرفصل مطالب محاسبه نرخ یا روش استفاده از تجربه سالهای گذشته  Past Experience Method بررسی و آنالیز آمار حق بیمه…
120,000 تومان

شرط داوری در دعاوی بیمه

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
سرفصل مطالب سرفصل مطالب: منابع قانونی شروط حل اختلاف در بیمه انواع شروط حل اختلاف فرق کارشناسی و داوری اعتبار…
120,000 تومان

بیمه های باربری

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
سرفصل مطالب ویژگیهای مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص شرایط عمومی بیمه باربری (مصوبه شماره 79 شورای عالی بیمه) تعاریفی…
120,000 تومان

انواع قراردادهای بیمه اتکایی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
سرفصل مطالب تعریف بیمه اتکائی شباهتها و تفاوتهای بیمه اتکایی با بیمه مستقیم لزوم استفاده از بیمه های اتکائی انواع…
120,000 تومان

مفهوم خسارت در بیمه های مسئولیت

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
سرفصل مطالب بازشناسی بیمه مسئولیت از سایر بیمه ها تفکیک بیمه مسئولیت از بیمه های اموال تفکیک بیمه مسئولیت از…
120,000 تومان

مهندسی ریسک

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

دوره مجازی

120,000 تومان

توانگری مالی شرکت های بیمه

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

دوره مجازی

120,000 تومان
120,000 تومان