امروزه صنعت بیمه به واسطه حضور بخش خصوصی، واگذاری شرکت های دولتی، آزادسازی تعرفه ها و گسترش سریع تقاضای بیمه، تحولات بسیاری را تجربه می کند. در جهت پاسخگویی به الزامات شرایط موجود، حضور یک انجمن حرفه ای کارآمد که متشکل از افراد صاحب نظر و پیشکسوت در امر بیمه بوده  و در راستای افزایش توان حرفه ای و علمی صنعت بیمه کشور  فعالیت نماید، بسیار ضروری است. با این اندیشه و با هدف صیانت از نقش و جایگاه صنعت بیمه، انجمن حرفه ای صنعت بیمه در تاریخ 17 مهر 1391 به عنوان یک سازمان مردم نهاد به شماره ثبت 30222 و با مجوز شماره 83/65727 از وزارت کشور، شروع به فعالیت کرد.

مجوز فعالیت

پروانه فعالیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه

موسسان

مسعود حجاریان کاشانی

سید محمد آسوده خلجانی

سید محمد علوی

علی ضیائی اردکانی

نصراله طهماسبی آشتیانی

غلامعلی غلامی

غلامعلی ثبات

جواد سهامیان مقدم