تذکر  تنها در صورتی که عضویت شما در انجمن تایید شده اقدام به پرداخت نمایید

حق عضویت سال اول برای اعضای رسمی انجمن دوازده میلیون ریال و تمدید سالانه آن شش میلیون ریال خواهد بود

سید محمد مهدی علویسید محمد مهدی علوی
موسس انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه

مسعود حجاریان کاشانی
مدیر عامل و موسس انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
سید محمد آسوده خلجانی
موسس انجمن حرفه ای صنعت بیمه
رئیس و عضو اصلی هیات مدیره انجمن
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علی ضیائی اردکانی
رئیس هیات مدیره بیمه سامان
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
غلامعلی غلامی
موسس انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
نصراله طهماسبی آشتیانی
موسس انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عضو هیأت مدیره شرکت بیمه نوین
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
غلامعلی ثباتغلامعلی ثبات
موسس انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عضو اصلی هیات مدیره انجمن
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
جواد سهامیان مقدم
موسس انجمن حرفه ای صنعت بیمه
رئیس هیئت مدیره بیمه تعاون
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمد ابراهیم امین
رئیس هیأت‌مدیره بیمه زندگی خاورمیانه
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
مهرداد خواجه نوری
عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت حمل واردات ایران در شرکت کشتیرانی آریا
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
هادی اویارحسین
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عباس بلورفروشان
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
مجید بنویدی
مدیر عامل بیمه میهن
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
حجت پوستین چی
عضو موظف هیات مدیره بیمه اتکایی ایرانیان
عضو اصلی هیات مدیره انجمن
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
کامبیز پیکارجو
مدیرعامل بیمه آرمان
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
غلامرضا تاجگردون
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
رسول تاجدار
عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
نوشین تقی ختایی
معاون امور اتکایی و بین الملل بیمه اتکایی ایرانیان
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمدرضا تمجیدی
معاون امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی شرکت بیمه نوین
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
غلامحسین جباری
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمد حیدری
مدیرعامل بیمه کارآفرین
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
فرهاد خالقی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علی خدادادیان گستر
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
پرویز خوشکلام خسروشاهی
قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
فریدون خلیلی فر
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
ابوالقاسم دباغ
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
هادی دستباز
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
طیبه رجایی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
احمدرضا رفیعی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
مجتبی سهرابی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
مهدی شاکرین
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
احمد شفیعی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علی شمس احمدی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
مینا صدیق نوحی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عبدالمحمود ضرابی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
احمدرضا ضرابیه
مدیر عامل بیمه سامان
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
معصوم ضمیری
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
ناهید عباسی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عبدالرسول عطایی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمد علیپور
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علی اصغر عنایت
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علی فتحعلی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
فرهاد فرهی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمد ابراهیم تحسیری
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
حسین کریمخان زند
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
آیت کریمی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
جواد گیوه چین
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
رحیم مصدق
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
نادر مظلومی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
یونس مظلومی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علی موسی رضا
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمد میهن یار
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
غلامرضا مثنوی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
حبیب میرزایی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
پری میرزایی رضایی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علیرضا هادی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
لطف اله نکویی دستجردی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
خسرو ناظمیان
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
فیروز صادقی نژاد
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
فریبا نقی پور
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
مصطفی آقارضی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
سید امید میرآقازاده
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
احمد سازگار
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
نظرعلی صلاحی نژاد
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محسن قره خانی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمدرضا مجدرضایی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عسگر معزی قوشه بلاغ
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
روح اله شاهزاده احمدی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
حمیدرضا نورعلیزاده
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
ریحانه جناتی کاشانی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
شیما آراء
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
بهزاد گل خو
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علیرضا دقیقی اصلی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علی محمد قنادی پور
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمدرضا نوتاش
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمود امراللهی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
سیدمجیدبختیاری
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
آرام رشیدی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
غلامرضا صبوری
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
امین شیرکانی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
علیرضا یزدان دوست
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
سید محسن حسینی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
کتایون هدایت پور
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
عبدالمجید گلده
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
ابراهیم حمیدی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
ابراهیم کاردگر
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
سید محمد عباس زادگان
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
نیما نوراللهی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محسن فتحی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
محمدرضا کشاورز
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه