شرح خدمات برنزی انجمن

اعضای محترم انجمن با نشان برنزی می توانند پس از ثبت نام جهت ارتقای صلاحیت حرفه ای خود در صنعت بیمه می توانند از این خدمات بهره گیرند:
1- امکان شرکت در آزمون صلاحیت حرفه ای در دو سطح مقدماتی و عمومی جهت رتبه بندی صلاحیت حرفه ای اعضا
2- امکان شرکت در دوره های آموزشی مجازی به صورت آنلاین و آفلاین جهت ارتقای سطح صلاحیت حرفه ای
3- امکان شرکت در کارگاههای ارزیابی ریسک به صورت حضوری
4- امکان تهیه منابع آموزشی معتبر اعم از کتب، جزوات و …