اگر مشمول هیچ کدام از گزینه های تخفیف در هزینه آزمون نیستید، می توانید بعد از تکمیل فرم از طریق دکمه زیر مستقیما وارد صفحه پرداخت شوید.

برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد شوید و اگر هنوز عضو سایت نیستید ثبت نام کنید!