آزمون عمومی

آزمون مقدماتی

توضیحات

از جمله اهداف اساسی انجمن حرفه ای صنعت بیمه ایجاد محیطی مساعد برای رشد کارشناسان مستعد است که با گسترش استاندارد صلاحیت حرفه ای کارکنان و متخصصان صنعت بیمه کشور، در کلیه سطوح و حوزه های فنی و اجرایی فراهم می شود. به عنوان اولین انجمن حرفه ای و مستقل در صنعت بیمه، ارتقای قابلیت های فنی اعضای انجمن نیز از اهداف اساسی است.

انجمن در چشم انداز خود بنیان گذاری ساختاری را قرار داده است که این مهم را محقق کند. این ساختار با ارزیابی متخصصان و اعطای گواهینامه حرفه ای معتبر که نشان دهنده قابلیت و دانش افراد در حوزه های تخصصی است ، هدف مورد نظر را تامین می کند.

نظام صلاحیت حرفه ای با الگوگیری از چارتر لندن در پنج سطح مقدماتی ، عمومی ، تخصصی ، پیشرفته و عالی طرح ریزی شده است. یکی از اهداف  مهم انجمن توسعه دانش حرفه ای صنعت بیمه است . این مهم از دو طریق آموزش افراد و مستند سازی دانش حاصل می شود .
انجمن تاکنون 21 دوره آزمون سطح مقدماتی و 9 دوره آزمون سطح عمومی برگزار کرده و هم اکنون در حال ثبت نام برای سطح تخصصی میباشد.