فرآیند پرداخت خسارت در بیمه های مسئولیت

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
3,000,000 ریال

نکات مهم در گزارش نویسی کارشناسی صدور و خسارت در بیمه های مهندسی و انرژی

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
6,000,000 ریال

مفاهیم کاربردی در خسارت بیمه های مهندسی

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
6,000,000 ریال