محاسبه نرخ در قراردادهای اتکایی غیر نسبی

بدون امتیاز 0 رای
2,400,000 ریال
سرفصل مطالب محاسبه نرخ یا روش استفاده از تجربه سالهای گذشته  Past Experience Method بررسی و آنالیز آمار حق بیمه…
2,400,000 ریال

انواع قراردادهای بیمه اتکایی

بدون امتیاز 0 رای
2,900,000 ریال
سرفصل مطالب تعریف بیمه اتکائی شباهتها و تفاوتهای بیمه اتکایی با بیمه مستقیم لزوم استفاده از بیمه های اتکائی انواع…
2,900,000 ریال

آشنایی با انواع قراردادها و مفاهیم و اصول اتکایی

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
3,000,000 ریال