دوره آموزش اینترنتی آمادگی برای آزمون صلاحیت حرفه‌ای (سطح مقدماتی)

سرفصل مطالب به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای می‌رساند که انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با همکاری شرکت…
3,500,000 ریال