نام کارگروهریاست اعضا
کارگروه اتکاییخانم پری میرزایی رضاییآقای محسن قره خانی
خانم عاطفه نقی زاده
خانم مرضیه ربیعی
خانم مریم آخوندی
خانم مریم الهی
آقای علی زین ساز
آقای علی سلطانی
کارگروه اتوموبیلآقای احمد سازگارآقای حسین مقدس
آقای خسرو ناظمیان
آقای صابر قدس
آقای علی اعظم محمدبیگی
آقای فرهاد اصلانی
آقای مالک اسمعیل زاده
آقای محمد حسین ترکمن
آقای بابک طاهری اقدم
آقای محمدرضا معلم
آقای حمید خان دائی قمصری
اقای استخر
آقای باختری
آقای حاضری
کارگروه مسئولیتآقای مصطفی آقارضیآقای آهن خواه
آقای بهمن مهرآئین
آقای جواد بنازاده
آقای جواد قبادی
آقای حمید خان دائی قمصری
آقای خسرو ناظمیان
آقای علی صرفی
آقای فرزاد خدامرادی
آقای قدیمی
آقای محمود حسن پور
آقای یعقوب عظیمی
خانم مریم ربی
آقای کیوان سیفی برنجستانکی
آقای مجتبی نصریان
کارگروه درماندکتر غلامحسین ویسیآقای حمید باقیان زارچی
آقای علی محمد قنادی پور
خانم ثریا محدث
خانم زهرا زندی
خانم منا عروجی
خانم کتایون هدایت پور
آقای سید محسن حسینی
کارگروه زندگیآقای محمد مهدی امانیخانم لیدا موسی زاده
خانم سحر بزرگ نیا
آقای احمدزاده
آقای سربخشیان
آقای حسین کیهانی
آقای فردین فخری
خانم ریحانه جناتی کاشانی
آقای عباس اسلامی
خانم افروز کلاردهی
خانم سمانه عزیز نصیری
خانم شیما آراء
کارگروه مهندسی و انرژیآقای مجتبی سهرابیآقای حمیدرضا علیمحمدی
آقای ملکوتی
آقای مشتهی
آقای محمدآرمان صدر
آقای پرهام قاطع
آقای جاوید حبیبی
خانم نادره سمیع داریانی
آقای رستم وندی
آقای محسن رحیمی
آقای خدابنده لو
آقای فیروز صادقی نژاد