pic3.jpg
مصوبات اخلاق حرفه ای PDF چاپ نامه الکترونیک

 

ردیف تاریخ موضوع
1

آیین نامه اخلاق حرفه ای جابجایی کارکنان در صنعت بیمه

2

ضوابط جابجایی نمایندگی شرکتهای بیمه

3 88/02/08

اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه

 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن حرفه ای صنعت بیمه می باشد.

info@pii.ir