EN
88193772(021)
اهداف انجمن
از جمله اهداف اساسی انجمن حرفه ای صنعت بیمه ایجاد محیطی مساعد برای رشد کارشناسان مستعد است که با گسترش استاندارد صلاحیت حرفه ای کارکنان و متخصصان صنعت بیمه کشور در کلیه سطوح و حوزه های فنی و اجرایی فراهم میشود. بعنوان اولین انجمن حرفه ای و مستقل در صنعت بیمه ، ارتقای قابلیت های فنی اعضای انجمن نیز از اهداف اساسی است.

1. مستندسازی دانش حرفه ای:
دانش بیمه، نظیر سایر رشته های علمی  در قالب کتب و مقالات مستند می شوند . انجمن حرفه ای نیز با ترجمه کتب مرجع و سازماندهی دیجیتال مقالات به این امر مهم می پردازد.  از جمله فعالیتهای انتشاراتی انجمن می توان به ترجمه کتابهای بیمه اتکایی و مدیریت ریسک موسسه چارترلندن اشاره کرد که  مهمترین مرجع علمی در حوزه خود هستند.‌
متقاضیان می توانند  برای تهیه انتشارات انجمن ، به سایت آن به آدرس  pii.ir مراجعه کنند.
همچنین انجمن برآن است تا با تشویق کارشناسان مجرب صنعت ، دانش ضمنی آنها -  که با تجربیات گران قدر ، وطی سالها فعالیت کسب کرده اند - را به صورت "مورد کاوی " ، مستند نموده ، به پایگاه اطلاعاتی دانش حرفه ای انجمن بیافزاید . و در اختیار کارشناسان جوان  صنعت قراردهد و نقش قابل قبولی در انتقال دانش حرفه ای بین نسلی ایفا نماید.

2.  بهبود محیط کسب و کار:
یکی دیگر از اهداف اصلی انجمن حرفه ای صنعت بیمه بهبود محیط  کسب و کار است .
بازار ، قوانین و مقررات ، محیط کسب و کار را می سازند . انجمن در راستای رسالت خود بصورت مستمر محیط کسب و کار بیمه را پایش کرده ودر مواقع ممکن اقدامات لازم را برای بهبود آن  بعمل می آورد .
هرچند بیمه مرکزی کمترین همکاری را با این انجمن داشته، اما پیگیری های آن موجب بهبودهایی در این صنعت شده است که می توان به آزادسازی نرخهای حق بیمه ، اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث ، کاهش انحصار بازار ، کاهش اتکایی اجباری ،  اصلاح ظرفیت نگهداری ریسک و بهبود بعضی از آئین نامه های صنعت اشاره نمود .