EN
88193772(021)

کارگروه اتوموبیل

کارگروه اتوموبیل14 دی 1398

بسمه تعالی
جلسه کارگروه تخصصی اتوموبیل انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ساعت 15:15 روز دوشنبه نهم دی ماه 1398 در
محل پژوهشکده تشکیل و موضوعات ذیل مورد بحث قرار گرفت؛
دستور جلسه
۱.اعلام نظرات در خصوص نحوه نرخ گذاری حق بیمه شخص ثالث
۲.بررسی قانون و ایینانه های مربوط به بیمه ثالث
 
بر اساس دستور جلسه مذکور که چند روز قبل از جلسه از طریق دبیر کار گروه به اطلاع اعضاء رسید بحث و تبادل نظر گردید و هر یک از حاضرین در اینخصوص اظهار نظر نمودند .همچنین ضرورت بررسی و اظهار نظر در مورد متن قانون و ایینانه های مربوط و در صورت نیاز نوشتن نقد و نظر برای شفاف سازی آن مطرح گردید.
از آنجاییکه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات اقدام مستمر و برنامه ریزی و تقسیم کار ضروری است دبیر کارگرو پیشنهاد کرد که هریک از اعضاء و مهمانان در یکی از حوزه های زیر اطلاعاتی در خصوص بیمه ثالث آماده و بصورت متن در گروه اطلاع رسانی  و سپس با هماهنگی و رعایت اولویت در جلسات رسمی آنها رامطرح نمایند تا نتایج دقیق و ملموس و قابل اجرا از آن ها فراهم شود.
دسته بندی مطالب بشرح ذیل می باشد.
۱.ارایه شفاهی مطلبی مناسب و بروز در حد ۱۰ الی ۱۵ دقیقه در رابطه با بیمه ثالث
۲.بررسی حقوقی قانون و ایینامه های مربوط به ثالث و طرح آن در گروه و جلسات
۳.ارایه مورد کاوی و کیس استادی در مورد مسائل حقوقی بیمه ثالث
۴.نرخ گذاری بیمه ثالث
۵.ارائه آمارها واطلاعات واقعی برای آگاهی اعضاء و انعکاس آن
 
   در نهایت پس از موافقت و تصویب این موارد توسط کلیه حاصرین ، هر یک از اعضاء برابر تشخیص و امکانات و توانمندی  آمادگی خود  را برای مشارکت در هر یک از عناوین فوق را اعلام و مقرر شد که بر این اساس اقدام شود.لازم به ذکر است که هریک از اعضاء حداقل بایستی در یکی از بخش ها فعالیت نماید .اگرچه محدودیتی برای همکاری در بخش های دیگر تعیین نگردید.

جلسه در ساعت 17:15 خاتمه یافت.
 
کارگروه اتوموبیل