EN
88193772(021)

کارگروه مهندسی و انرژی

کارگروه مهندسی و انرژی15 دی 1398

بسمه تعالی


جلسه ی کارگروه مهندسی و انرژی ساعت 15:20 مورخ 4 دی 98 با حضور 11 نفر از کارشناسان و مدیران بیمه های مهندسی و انرژی به ریاست جناب آقای سهرابی در محل پژوهشکده بیمه مرکزی برگزار گردید.

حاضرین این جلسه به شرح زیر می باشد:
آقایان :حمیدرضا علی محمدی، سعادت فراقی، علی اسدخانی، محمد اسدی،  شریفی،  مشتهی،  زاکانی
خانم ها: سمیعی ، فتاحی،  کاویانی، رضوی

این جلسه حول دو محور برگزار شد

1)پیشنهاد تصویب اصلاحات آئین نامه های76و83 کارمزد به شورای عالی بیمه.


2)مبانی ارزش گذاری سرمایه های بیمه شده بیمه  های انرژی در شرایط موجود RISK VALUATION

پس از اظهار نظر اعضای حاضر در جلسه، دبیر کارگروه اصلاحیه را به شرح زیر جمع بندی کردند
 
1)تبصره 2 ماده 10 آئین نامه 76 ( پس از اصلاح ) به آئین نامه 83 به عنوان ماده 10 اضافه گردد.

2)اضافه نمودن عنوان " تمام خطر اموال" به ردیف 3 از بند " و" از ماده 1 آئین نامه 83  

3)جایگزین عبارت " نفت و گاز و پتروشیمی" به جای " اکتشاف و استخراج نفت و گاز" در ردیف 7 از بند "و" از ماده 1 آیین نامه 83

با توجه به کمبود وقت به طور اختصار در ارتباط با هر یک از روش های ارزیابی سرمایه های بیمه شده در بیمه های انرژی مطالبی را مطرح نمودند و در این راستا به مواردی از عدم توجه شرکت های بیمه گزار اشاره شده و آسیب ها و اشکالات موجود مورد مداقه و بررسی قرار گرفت.

نهایتا دبیر محترم کارگروه روش های استفاده شونده هر کدام از مبانی ارزش گذاری را در حوزه بیمه های انرژی ارائه نموده و مقرر شد این مبانی نیز با همکاران تصمیم گیرنده در بیمه مرکزی توسط رابط انجمن( آقای علیمحمدی) تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.

کارگروه مهندسی و انرژی