بیمه باربری ( آموزش الکترونیکی )


ظرفیت دوره:  1000

مدت (ساعت):   4 ساعت

هزینه دوره (تومان):  60,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

ارتباطات در صنعت بیمه دوره 1


ظرفیت دوره:  90

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200000
زمان و مکان برگزاری:

14:00 الی 18:00

ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

تبلیغات در صنعت بیمه دوره 1


ظرفیت دوره:  90

مدت (ساعت):   8 ساعت

هزینه دوره (تومان):  200000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

اکچوئری دوره 1


ظرفیت دوره:  30

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150000
زمان و مکان برگزاری:

14:00 الی 18:00

ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

مبانی ریاضی بیمه های زندگی و مستمری


ظرفیت دوره:  35

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200000
زمان و مکان برگزاری:

تاریخ و مکان برگزاری کارگاه در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد افراد متقاضی، متعاقبا اعلام می گردد.

ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آزمون گواهینامه صلاحیت حرفه ای (عمومی)


ظرفیت دوره:  0

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  600,000
زمان و مکان برگزاری:

زمان برگزاری جمعه 29 دی ماه 96

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

کارگاه آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی


ظرفیت دوره:  30

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان): 
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات