سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل آزمون ورودی انجمن حرفه ای صنعت بیمه

 

1.تعریف بیمه

2.تاریخچه بیمه در ایران و جهان

3.مبانی مقدماتی ریسک

a.تعریف ریسک و رویکرد اشخاص نسبت به ریسک
b.طبقه بندی ریسک
c.معرفی انواع ریسک های بیمه پذیر و غیر قابل بیمه
d.تعریف خطر و مخاطره (peril , hazard)
e.آشنایی با فرآیند مدیریت ریسک و جایگاه بیمه بعنوان ابزار انتقال ریسک
f.آشنایی با خود بیمه گری، بیمه مشترک، بیمه مضاعف و بیمه اتکایی

4.مقدمه ای بر اصول بیمه

a.ویژگی های یک قرارداد معتبر
b.آشنایی با اصل نفع بیمه پذیر
c.آشنایی با اصل کمال حسن نیت
d.آشنایی با اصل علت نزدیک
e.آشنایی با اصل غرامت/جبران خسارت
f.آشنایی با اصل جانشینی
g.آشنایی با اصل مشارکت

5.ساختار صنعت بیمه

a.اجزای صنعت بیمه در سطح بین المللی( بیمه گران مستقیم و اتکایی، اکچوئرها، نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان خسارت ارگانهای نظارتی،لویدز لندن)
b.نهادهای صنعت بیمه در ایران (بیمه مرکزی،سندیکای بیمه گران ایران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، شرکت های بیمه، شرکت های بیمه اتکایی، نمایندگان وکارگزاران بیمه، ارزیابان خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری)
c.آشنایی با ساختار و وظایف نهاد نظارت صنعت بیمه

6.قوانین و مقررات بیمه

a.قانون بیمه
b.قانون تاسیس بیمه مرکزی
c.قانون بیمه شخص ثالث

 

7.آشنایی با فرآیندعملیات بیمه گری

a.آشنایی با فرم پیشنهاد بیمه، بیمه نامه،الحاقیه و گواهی پوشش بیمه ای
b.آشنایی با مفهوم حق بیمه
c.آشنایی با ساختار و شرایط بیمه نامه اعم از عمومی ،خصوصی و مخصوص
d.آشنایی بامفهوم فرانشیز،کاستنی و تفاوت آنها
e.آشنایی با شرایط تمدید بیمه نامه
f.آشنائی با قرارداد بیمه
g.آشنایی با نحوه ارزیابی و تعیین مقدار خسارت
h.آشنایی با ویژگی های یک خسارت قابل پرداخت
i.وظایف بیمه گذار در زمان وقوع خسارت
j.آشنایی با اسناد ادعای خسارت
k.آشنایی با نحوه محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت
l.آشنایی با فرآیند پرداخت خسارت

 

8.آشنایی با انواع بیمه ها ( تعاریف، حوزه فعالیت، محصولات و بازار هدف هر رشته)

a.مقدمه ای بر بیمه های اتومبیل
b.مقدمه ای بر بیمه های آتش سوزی
c.مقدمه ای بر بیمه های باربری
d.مقدمه ای بر بیمه های زندگی
e.مقدمه ای بر بیمه های مسئولیت
f.مقدمه ای بر بیمه های مهندسی
g.مقدمه ای بر بیمه های حادثه و درمان
h.مقدمه ای بر سایر بیمه های بازرگانی

9.آشنایی با بازاریابی بیمه

a.آشنایی با ضرورت و مزایای بیمه
b.مقدمه ای بر بازاریابی و فروش بیمه
c.آشنایی با حقوق بیمه گذاران و مصرف کنندگان (مشتری مداری)
d.آشنایی با پولشویی و ارتباط آن با صنعت بیمه
e.آشنایی با مبانی حل اختلاف در صنعت بیمه

10.آیین رفتار حرفه ای در صنعت بیمه

a.آشنایی با مبانی رفتار حرفه ای در صنعت بیمه
b.اصول اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه

 


زمان و مکان برگزاری:

12 مهر 98 *آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح مقدماتی) - دوره بیستم مورخ 12 مهر 98 برگزار می گردد. *مهلت ثبت نام در آزمون تا 25 شهریور 98 می باشد. مکان برگزاری آزمون:تهران،تبریز،اصفهان،شیراز،کرمان

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.