سرفصل ها و سایر توضیحات:
مدرس: دکتر محسن ایزانلو

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل و مشاور حقوقی وزارتخانه ها

مدرس دانشگاهزمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.