سرفصل ها و سایر توضیحات:




مدرس:

آقای عباس گلچینیان

1. سوابق علمی و آموزشی:

تاليف كتاب شناخت ريسك و روشهاي كنترل آن در بيمه هاي آتش سوزي

تاليف خود آموز بيمه آتش سوزي (در دست چاپ)

تاليف كتاب مديريت ايمني ريسك

تاليف كتاب كليات و اصول بيمه هاي بازرگاني

تاليف جزوه آموزشي مديريت ريسك

تاليف جزوه آموزشي ايمني در برابر حوادث روستايي و كارگري

تاليف كتاب مديريت ريسك در متون و ادبيات فارسي

تالیف کتاب حقوق تطبیقی بیمه

تالیف کتاب سعدی در کسوت مدیریت ریسک

تدريس مديريت ريسك و متون بيمه اي در بيمه مركزي ايران، بيمه هاي دولتي و بخش خصوصي، مركز آموزش تحقيقات صنعتي ايران و پتروشيمي و نيروهاي مسلح و ساير سازمانها

 

2. سوابق حرفه ای و اجرایی:

- مدير بيمه ايران در استان مازندران

- مدير بيمه ايران در بازار تهران

- عضو شوراي فني و مطالعات بيمه ايران

- مشاور مديريت ريسك بيمه ايران

- مدير عامل شركت مهندسي ارزيابي خطر پيشگامان ايمن سنجش

- كارشناس ارزياب خسارت بيمه اي (Insurance Loss Adjuster)

- رئيس انجمن ارزيابان مستقل خسارت بيمه اي

- مدیر عامل موسسه ارزیابی خسارت بیمه ای پاهنگ نیک اندیش

 



زمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.