سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل مطالب

کسب و کار بیمه یا بیمه گری با کلیه فعالیت های اقتصادی دیگر اعم از تولیدی و صنعتی و خدماتی، مانند شرکت های خودروسازی و یا مواد غذائی و یا شرکت های هواپیمایی و فعالیت های دیگر خدماتی تفاوت های اساسی دارد. این تفاوتها حتی در مقایسه با سایر موسسات مالی نیز وجود دارد. البته اگرچه بنا به ذات فعالیت های مالی شباهت های بین فعالیت های بیمه ای با دیگر موسسات مالی وجود دارد. اما بیمه گری در مقایسه با موسسات مالی دیگر نیز تفاوت های اساسی دارد.

این تفاوت ها کدامند و یا چه ویژگی های اساسی در ذات فعالیت های بیمه گری وجود دارد که باعث این تفاوت ها می گردد؟

این تفاوت ها چه تاثیری بر ثبت حساب ها و یا استانداردهای حسابداری و حسابرسی می گذارند؟

این تفاوت ها چگونه در صورت های مالی منعکس می گردند؟

تحلیل گران مالی باید چگونه این تفاوت ها را در تحلیل ها و ارزیابی های مالی شرکت های بیمه در نظر بگیرند؟
مدرس:

غلامرضا مثنوی

  • مدیرعامل شرکت مهربانژ
  • رئیس هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین از سال 1393-1391
  • عضو هیات مدیره شرکت بیمه نوین 1393-1391
  • قائم مقام مدیر عامل بیمه ملت 1382-1391
  • سرپرست مدیریت اتکائی بیمه ملت 1388-1391
  • عضو هیات مدیره شرکت مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین 1388-1391
  • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان 1382-1358
  • معاون اقتصادی و برنامه ریزی گروه بهمن 1381-1383

 زمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.