سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل مطالب

محاسبه نرخ یا روش استفاده از تجربه سالهای گذشته Past Experience Method

بررسی و آنالیز آمار حق بیمه (GNPI) و خسارت در سالهای گذشته

محاسبه حق بیمه خطر Risk Premium

هزینه تمام شده Burning Cost

روش ساده Simple Method

روش تعدیلی Index Method

هزینه های اضافی Loading Factor

هزینه های خسارتی نا معلوم احتمالی Uncertainly Loading

حاشیه سود Expected Profit

هزینه های بیمه گر اتکائی Reinsurer Expenses

هزینه های داخلی Internal Cost

هزینه های خارجی External Cost

روش برگشت خسارت Payback Method

روش نسبی حق بیمه لایه به ظرفیت لایه Rate on line

روش ارائه حداقل و حداکثر نرخ Minimum and Maximum Rate

روش Exposure Method با استفاده از نظریه Pareto

 
مدرس:

آقای لطف الله نکویی

از سال 1348 – 1350 اداره نظارت بر شرکتهای بیمه (اتکایی اجباری) شرکت بیمه ایران

از سال 1350 – 1379 بیمه مرکزی با سمت های:

رئیس اداره قبولی اتکائی

رئیس اداره واگذاری مجدد

مدیر بیمه های اتکایی

مدیر اتکایی اجباری

مدیر اتکایی بیمه های غیرباربری

سرپرست کمیته امور فنی

معاون فنی و عضو هیات عامل

معاون اتکایی و عضو هیات عامل

از سال 1380- 1382 عضو هیات مدیره شرکت بیمه توسعه

از سال 1382 – 1390 مدیرعامل بیمه اتکایی امین

مدرس بیمه اتکایی در دانشگاه های علامه ، تهران، آزاد، دانشکده امور اقتصادیزمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.