سرفصل ها و سایر توضیحات:

 

عنوان سرفصل محتوی

1.سیر تحول بیمه در ایران و جهان

2.مبانی مقدماتی ریسک

3.مقدمه­ای بر اصول بیمه

4.ساختار صنعت بیمه

5.آشنایی با فرایند عملیات بیمه­گری

6.آشنایی با فرایند خسارت

7.آشنایی با انواع بیمه­ها

8.آشنایی با بازاریابی بیمه

9.آیین رفتار حرفه­ای در صنعت بیمه


زمان و مکان برگزاری:

زمان جمعه 96/10/01 ساعت 14:00

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.