سرفصل ها و سایر توضیحات:
 مهندس میلاد نیکپور :

بیش از 12 سال سابقه بازاریابی و فروش ( 8 سال در بیمه)

مدرس اصول بازاریابی و مذاکرات تجاري

Top of the Table 2011،2012 MDRT عضو رسمی انجمن فروشندگان حرفه اي آمریکازمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.