سرفصل ها و سایر توضیحات:
مدرس: آقای عباس گلچینیان

1. سوابق علمی و آموزشی:

- تاليف كتاب شناخت ريسك و روشهاي كنترل آن  در بيمه هاي آتش سوزي
- تاليف خود آموز بيمه آتش سوزي (در دست چاپ)
- تاليف كتاب مديريت ايمني ريسك
- تاليف كتاب كليات و اصول بيمه هاي بازرگاني
- تاليف جزوه آموزشي مديريت ريسك
- تاليف جزوه آموزشي ايمني در برابر حوادث روستايي و كارگري
- تاليف كتاب مديريت ريسك در متون و ادبيات فارسي
- تالیف کتاب حقوق تطبیقی بیمه
- تالیف کتاب سعدی در کسوت مدیریت ریسک
- تدريس مديريت ريسك و متون بيمه اي در بيمه مركزي ايران، بيمه هاي دولتي و بخش خصوصي، مركز آموزش تحقيقات صنعتي ايران و پتروشيمي و نيروهاي مسلح و ساير سازمانها

2. سوابق حرفه ای و اجرایی:
- مدير بيمه ايران در استان مازندران
- مدير بيمه ايران در بازار تهران
- عضو شوراي فني و مطالعات بيمه ايران
- مشاور مديريت ريسك بيمه ايران
- مدير عامل شركت مهندسي ارزيابي خطر پيشگامان ايمن سنجش
- كارشناس ارزياب خسارت بيمه اي (Insurance Loss Adjuster)
- رئيس انجمن ارزيابان مستقل خسارت بيمه اي
- مدیر عامل موسسه ارزیابی خسارت بیمه ای پاهنگ نیک اندیشزمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.