سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل مطالب

تعریف بیمه اتکائی

شباهتها و تفاوتهای بیمه اتکایی با بیمه مستقیم

لزوم استفاده از بیمه های اتکائی

انواع قراردادهای اتکائی نسبی

نمونه اسلیپ قرارداد مشارکت

تصمیم گیری: چقدر بخریم؟

تصمیم گیری: چه نوع قرارداد اتکائی بخریم؟

طراحی قرارداد مشارکت

انتخاب سطح نگهداری

وردینگ قرارداد را چه کسی تهیه می کند؟

انواع صورتحسابهای اتکائی

اقلام فنی مندرج در صورتحساب اتکائی

انواع قراردادهای غیر نسبی

قرارداد مازاد خسارت

موارد استفاده از قراردادهای مازاد خسارت

مازاد خسارت بر اساس هر ریسک

تفاوتهای مازاد خسارت با قرارداد مازاد خسارت فاجعه آمیز

قرارداد زیان بس

نرخ گذاری قراردادهای غیر نسبی

نرخ گذاری _ قرارداد XL ریسک

نقطه سربسر

روشهای نرخ گذاری قرارداد XL

نرخ گذاری به روش اکسپوژر

حق بیمه روش اکسپوژر

نرخ گذاری روش بازده سرمایه

وردینگ قرارداد XL

وردینگ قرارداد را چه کسی تهیه می کند؟

مراحل تهیه وردینگ

روشهای محاسبه ذخیره حق بیمه عاید نشده

مشارکت در منافع (کارمزد منافع)

بردرو در قراردادهای اتکائی نسبی

 

مراحل ثبت نام و شرکت در دوره:

هزینه شرکت در این دوره آموزشی که کاملاً به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد، مبلغ 600000ریال (شصت هزار تومان) می باشد.

اعضای رسمی و غیررسمی انجمن از تخفیف 50 درصدی برخوردار می شوند.

دانشجویان با ارائه مدرک معتبر دانشجویی و تایید در هنگام تکمیل فرم ثبت نام، از تخفیف 50 درصدی برخوردار می شوند.

متقاضیان شرکت در این دوره می‌توانند با تکمیل فرم ثبت نام، شهریه مذکور را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند. بعد از ثبت نام، ظرف 24 ساعت (در روزهای غیرتعطیل) از طرف شرکت رایازیتون اکانت ورود به سایت آموزشی به آدرس پست الکترونیکی ایشان ارسال خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره، پس از اختصاص به کلاس، 20 روز فرصت دارند تا مطابق برنامه زمانبندی خود، ضمن مرور آنلاین فیلم‌های آموزشی، در آزمون تستی پایان دوره که به صورت آنلاین برگزار خواهد شد، شرکت نمایند. لازم به ذکر است که این کلاس‌ به صورت خودآموز تدارک شده و مدیریت و زمانبندی مرور مطالب درسی، کاملاً در اختیار کاربران می‌باشد.

در صورت کسب حد نصاب قبولی شرکت‌کنندگان در آزمون پایانی کلاس، گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، معادل 4 ساعت آموزشی، صادر و ارسال خواهد شد که از اینجا قابل استعلام خواهد بود . 

لینک مشاهده بخشی از محتوای دوره
مدرسین:

خانم پری میرزایی رضایی

فوق لیسانس حسابداری

کارشناس بیمه از سال 1364

سابقه تدریس بیمه های اتکائی در دانشکده بیمه اکو

مدیر صدورضمانتنامه و مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران

عضو کمیته فنی صندوق ضمانت صادرات ایران به مدت بیش از شش سال

 

 

آقای لطف الله نکویی

از سال 1348 – 1350 اداره نظارت بر شرکتهای بیمه (اتکایی اجباری) شرکت بیمه ایران

از سال 1350 – 1379 بیمه مرکزی با سمت های:

رئیس اداره قبولی اتکائی

رئیس اداره واگذاری مجدد

مدیر بیمه های اتکایی

مدیر اتکایی اجباری

مدیر اتکایی بیمه های غیرباربری

سرپرست کمیته امور فنی

معاون فنی و عضو هیات عامل

معاون اتکایی و عضو هیات عامل

از سال 1380- 1382 عضو هیات مدیره شرکت بیمه توسعه

از سال 1382 – 1390 مدیرعامل بیمه اتکایی امین

مدرس بیمه اتکایی در دانشگاه های علامه ، تهران، آزاد، دانشکده امور اقتصادیزمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.