سرفصل ها و سایر توضیحات:

عنوان: کارگاه تبلیغات در صنعت بیمه

سرفصل عناوین:

- بررسی تاریخجه تبلیغات

- تبلیغات در صنایع – صنعت بیمه

- آشنایی با انواع روش های تبلیغات

- نیاز سنجی در تبلیغات

- آشنایی با استراتژی تبلیغات

- آشنایی با انواع رسانه در تبلیغات

- داخل محدوده بازاریابی – بیرون از محدوده بازاریابی

- فرآیند بازاریابی در تبلیغات

- اثر گذاری تبلیغات پیش، هنگام و بعد از فروش

- تاثیر بازاریابی عصبی در تبلیغات

- کانال های عصبی تبلیغات

- تاثیر گذاری در تبلیغات

- مولفه های تبلیغات موثر

- رنگ شناسی در تبلیغات

- موانع تبلیغات بیمه

- راهکارهای عبور از موانع در تبلیغات بیمه

- الزامات قانونی تبلیغات بیمه

- شناسایی روش‌های بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات مشتریان

- بررسی راهکارهای پیشگیری سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان

- حقوق قانونی فروشندگان بیمه در رابطه با اطلاعات مشتریان
مدرسین:

- شهرام تجزیه چی :

بیش از 15 سال سابقه بازاریابی و فروش ( 8 سال در بیمه)

مدرس آییننامهها و قوانین بیمه و کارآفرینی، مربی فروش اقناعی

برخی سوابق کاري: مدیر بازاریابی و فروش شرکت بریجستون، مدیر توسعهي بازار روغنهاي دیزلی

کاسترول

- مهندس میلاد نیکپور :

بیش از 12 سال سابقه بازاریابی و فروش ( 8 سال در بیمه)

مدرس اصول بازاریابی و مذاکرات تجاري

Top of the Table 2011،2012 MDRT عضو رسمی انجمن فروشندگان حرفه اي آمریکا

 زمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.