سرفصل ها و سایر توضیحات:

در این کارگاه مباحثی همچون، تعریف بیمه عمر و مستمری عمر (تمام عمر، عمر و مستمری، تعویقی، مستمری عمر، مستمری عمر موقت، بیمه عمر جامع و ...)، انواع نرخ بهره و روابط بین آن‌ها (نرخ بهره ساده، اسمی، مؤثر و ...)، جدول عمر، فرآیند شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در بیمه‌های عمر و مستمری (ریسک سرمایه گذاری، طول عمر، ریسک نرخ بهره، ریسک قوانین و مقررات، ریسک های بیمه ای، ریسک های سیاسی و حقوقی، ریسک های عملیاتی، ریسک آکچوئری و ...)، ریاضیات بیمه های زندگی (بیمه های تمام عمر، رابطه‌ی بین بیمه های تمام عمر و مستمری و ...)، ذخایر در بیمه های عمر و مستمری، بیمه های عمر و مستمری گروهی و بانک در برابر بیمه عمر مورد بررسی قرار می گیرند.

علاقه مندان به شرکت در این کارگاه می توانند فرم پیش ثبت نام در انتهای همین صفحه را تکمیل نمایند. در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد افراد متقاضی، انجمن اقدام به برگزاری کارگاه موردنظر می نماید.

تاریخ برگزاری کارگاه و شروع ثبت نام قطعی، به افراد متقاضی از طریق پست الکترونیک و پیامک اعلام می گردد.

این کارگاه آموزشی به مدت 8 ساعت و توسط جناب آقای دکتر امین حسن زاده و محمد مهدی امانی به شرح ذیل برگزار می شود.

 

عنوان کارگاه : مبانی ریاضی بیمه های زندگی و مستمری

سرفصل عناوین:

1- تعریف بیمه عمر و مستمری عمر (تمام عمر، عمر و مستمری، تعویقی، مستمری عمر، مستمری عمر موقت، بیمه عمر جامع و ...)

2- انواع نرخ بهره و روابط بین آن‌ها (نرخ بهره ساده، اسمی، مؤثر و ...)

3- جدول عمر

4- فرآیند شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در بیمه‌های عمر و مستمری (ریسک سرمایه گذاری، طول عمر، ریسک نرخ بهره، ریسک قوانین و مقررات، ریسک های بیمه ای، ریسک های سیاسی و حقوقی، ریسک های عملیاتی، ریسک آکچوئری و ...)

5- ریاضیات بیمه های زندگی ( بیمه های تمام عمر، رابطه‌ی بین بیمه های تمام عمر و مستمری و ...)

6- ذخایر در بیمه های عمر و مستمری

7- بیمه های عمر و مستمری گروهی

8- بانک در برابر بیمه عمر
- دکتر امین حسن زاده
- لیسانس آمار از دانشگاه علامه طباطبائی
- فوق لیسانس آکچوئری از دانشگاه شهید بهشتی
- دکتری آکچوئری از داشنگاه مونترال کانادا
- استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

2- محمد مهدی امانی
- لیسانس آمار از دانشگاه فردوسی مشهد
- فوق لیسانس آکچوئری از دانشگاه شهید بهشتی
- مدیر بیمه های زندگی بیمه ملت 76-90
- مدیر بازاریابی بیمه ملتزمان و مکان برگزاری:

تاریخ و مکان برگزاری کارگاه در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد افراد متقاضی، متعاقبا اعلام می گردد.

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.