آزمون سطح عمومی صلاحیت حرفه ای - آذرماه 97


ظرفیت دوره:  100

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  800000
زمان و مکان برگزاری:

30 آذر97-تهران

توقف ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای( سطح مقدماتی )دوره هجدهم


ظرفیت دوره:  1000

مدت (ساعت):   75دقیقه

هزینه دوره (تومان):  250000
زمان و مکان برگزاری:

30 آذرماه 97 مکان برگزاری آزمون:تهران،تبریز،اصفهان،مشهد،شیراز،کرمان

توقف ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آزمون سطح عمومی صلاحیت حرفه ای - تیرماه 97


ظرفیت دوره:  200

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  600000
زمان و مکان برگزاری:

جمعه 29تیرماه 97

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

دوره آموزش اینترنتی آمادگی برای آزمون صلاحیت حرفه‌ای (سطح مقدماتی)


ظرفیت دوره:  0

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  100000
زمان و مکان برگزاری:توقف ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی - دوره شانزدهم - 21 اردیبهشت 97


ظرفیت دوره:  0

مدت (ساعت):   75 دقیقه

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:

زمان آزمون : 97/02/21 ساعت برگزاری : 14:00

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

مدیریت ریسک عمومی بر مبنای استاندارد ایزو 31000


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

خسارت در بیمه های آتش سوزی


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

بیمه حمل ونقل


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  100,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

محاسبه نرخ در قراردادهای اتکایی غیر نسبی


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

راهکارهای کاهش واگذاریهای اتکایی در بیمه های اموال


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات