آزمون سطح عمومی صلاحیت حرفه ای - مهر 98


ظرفیت دوره:  100

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  800000
زمان و مکان برگزاری:

12 مهر 98- تهران

ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای( سطح مقدماتی )دوره بیستم


ظرفیت دوره:  1000

مدت (ساعت):   75دقیقه

هزینه دوره (تومان):  250000
زمان و مکان برگزاری:

12 مهر 98 *آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح مقدماتی) - دوره بیستم مورخ 12 مهر 98 برگزار می گردد. *مهلت ثبت نام در آزمون تا 25 شهریور 98 می باشد. مکان برگزاری آزمون:تهران،تبریز،اصفهان،شیراز،کرمان

ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آزمون سطح عمومی صلاحیت حرفه ای - خرداد 98


ظرفیت دوره:  100

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  800000
زمان و مکان برگزاری:

10 خرداد 98- تهران

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای( سطح مقدماتی )دوره نوزدهم


ظرفیت دوره:  1000

مدت (ساعت):   75دقیقه

هزینه دوره (تومان):  250000
زمان و مکان برگزاری:

10 خرداد 98 *آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح مقدماتی) - دوره نوزدهم مورخ 10 اسفند 97 لغو و در تاریخ 10 خرداد 98 برگزار می گردد. *مهلت ثبت نام در آزمون تا 25 اردیبهشت 98 می باشد. مکان برگزاری آزمون:تهران،تبریز،اصفهان،مشهد،شیراز،کرمان

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آزمون سطح عمومی صلاحیت حرفه ای - آذرماه 97


ظرفیت دوره:  100

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  800000
زمان و مکان برگزاری:

30 آذر97-تهران

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای( سطح مقدماتی )دوره هجدهم


ظرفیت دوره:  1000

مدت (ساعت):   75دقیقه

هزینه دوره (تومان):  250000
زمان و مکان برگزاری:

30 آذرماه 97 مکان برگزاری آزمون:تهران،تبریز،اصفهان،مشهد،شیراز،کرمان

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آزمون سطح عمومی صلاحیت حرفه ای - تیرماه 97


ظرفیت دوره:  200

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  600000
زمان و مکان برگزاری:

جمعه 29تیرماه 97

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

دوره آموزش اینترنتی آمادگی برای آزمون صلاحیت حرفه‌ای (سطح مقدماتی)


ظرفیت دوره:  0

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  100000
زمان و مکان برگزاری:توقف ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی - دوره شانزدهم - 21 اردیبهشت 97


ظرفیت دوره:  0

مدت (ساعت):   75 دقیقه

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:

زمان آزمون : 97/02/21 ساعت برگزاری : 14:00

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

مدیریت ریسک عمومی بر مبنای استاندارد ایزو 31000


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

خسارت در بیمه های آتش سوزی


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات