جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 10

(حذف اتکایی اجباری در قانون برنامه ششم)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 11

فعاليت بخش خصوصي در صنعت بيمه در چند سال گذشته روند رو به رشدي داشته است. علاوه بر شركت هاي جديدالتاسيس، سه شركت دولتي نيز خصوصي شده اند. با وجود سهم قابل توجه بخش خصوصي از پرتفوي صنعت بيمه، اين حوزه اثرگذاري خاصي بر روند اصلاح نهادي و تدوین مقررات صنعت ندارد. مطابق با نظر بسياري از خبرگان صنعت بيمه، از جمله حوزه هايي كه با تغييرات صنعت بيمه تطبيق نيافته است، تركيب نهاد ناظر به طور عام و شورايعالي بيمه به طور خاص مي باشد. تركيب شورايعالي بيمه، جايگاه اثرگذاري را براي بخش خصوصي پيش بيني نكرده است. نارضایتی شرکتهای بیمه از مقررات حرفه ای موجود، بسته بودن محیط کسب و کار، عدم حمایت مقررات موجود از رقابت، وجود تبعیض در مقررات و سیطره تفکر دولتی بر صنعت بیمه، از جمله مشکلات عمده صنعت بیمه در حوزه تدوین مقررات و قانون گذاری است. 


به نظر شما چگونه می توان ساختار تدوین مقررات صنعت بیمه را اصلاح کرد؟

ادامه مطلب

سوال:

اتكايي اجباري بيمه مركزي همواره از جمله مسائل و موضوعات چالش برانگيز در صنعت بيمه بوده است. در اين راستا و در شرايطي كه تدوين برنامه ششم توسعه در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفته است، به نظر بحث و تبادل نظر خبرگان صنعت بيمه در اين زمينه مي تواند منجر به ارائه راهكارهاي قانوني گردد.
مطابق با مقدمه فوق، سوالاتي به شرح زير قابل بحث مي باشد:

اتكايي اجباري در عملكرد صنعت بيمه چه جايگاهي دارد؟
چه ضرورتي براي حفظ اتكايي اجباري به شكل فعلي وجود دارد؟
تفكيك اتكايي اجباري در بيمه هاي زندگي و غيرزندگي چگونه بايستي باشد؟
چه راهكارهايي مي توان براي اصلاح و بهبود بيمه هاي اتكايي در صنعت بيمه ارائه كرد؟

ادامه مطلب

سوال:

شرکت بیمه توسعه به دلایل مختلف در شرایطی قرار گرفته است که از ادای تعهدات خود ناتوان می باشد. گروهی از مردم بدون اطلاع، از این شرکت بیمه نامه هایی خریداری کرده و امروز دچار خسارتهای سنگین شده اند. بعضی از بیمه گذاران در یک حادثه رانندگی مقصر بوده و قادر به پرداخت دیه خسارت دیده گان نمی باشند.
به نظر شما، در شرایط کنونی چه کسی می بایست خسارت بیمه گذاران را جبران نماید؟  

ادامه مطلب

جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 9

(جبران خسارت بیمه گذاران بیمه توسعه)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 10

اتكايي اجباري بيمه مركزي همواره از جمله مسائل و موضوعات چالش برانگيز در صنعت بيمه بوده است. در اين راستا و در شرايطي كه تدوين برنامه ششم توسعه در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفته است، به نظر بحث و تبادل نظر خبرگان صنعت بيمه در اين زمينه مي تواند منجر به ارائه راهكارهاي قانوني گردد.
مطابق با مقدمه فوق، سوالاتي به شرح زير قابل بحث مي باشد:


اتكايي اجباري در عملكرد صنعت بيمه چه جايگاهي دارد؟
چه ضرورتي براي حفظ اتكايي اجباري به شكل فعلي وجود دارد؟
تفكيك اتكايي اجباري در بيمه هاي زندگي و غيرزندگي چگونه بايستي باشد؟
چه راهكارهايي مي توان براي اصلاح و بهبود بيمه هاي اتكايي در صنعت بيمه ارائه كرد؟

ادامه مطلب

سوال:

به نظر شما، علت نرخ شکنی توسط این شرکت ها چیست؟ وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه نسبت به این نرخ شکنی ها چیست؟ نرخ شکنی های صورت گرفته چه تاثیری بر شرکت های دیگر و فضای کسب و کار در صنعت بیمه دارد؟

ادامه مطلب

جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 8

(نرخ شکنی در صنعت بیمه)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 9

شرکت بیمه توسعه به دلایل مختلف در شرایطی قرار گرفته است که از ادای تعهدات خود ناتوان می باشد. گروهی از مردم بدون اطلاع، از این شرکت بیمه نامه هایی خریداری کرده و امروز دچار خسارتهای سنگین شده اند. بعضی از بیمه گذاران در یک حادثه رانندگی مقصر بوده و قادر به پرداخت دیه خسارت دیده گان نمی باشند.
به نظر شما، در شرایط کنونی چه کسی می بایست خسارت بیمه گذاران را جبران نماید؟   

ادامه مطلب

سوال:

به نظر شما، مهمترین مشکلات شبکه فروش  صنعت بیمه کدام است؟ چه راهکارهایی جهت رفع مشکلات به نظرتان می رسد؟

ادامه مطلب

جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 7

(مشکلات شبکه فروش در صنعت بیمه)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 8

بیمه مرکزی در آمار عملکرد بازار بیمه کشور در هفت ماه نخست سال جاری اعلام کرده است که 40.6 درصد از مجموع خسارت های بازار بیمه در رشته شخص ثالث رخ داده است. وضعیت رشته ثالث، چند سالی است که فشارهای طاقت فرسایی را بر منابع مالی شرکت‌های بیمه تحمیل کرده است و در صورت عدم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم توجه به نقش راننده در محاسبه ریسک در این رشته بیمه‌ای، حالت قهقرای مالی شرکت‌ها کما فی السابق ادامه پیدا می‌کند. با وجود همه مشکلاتی که از ناحیه بیمه شخص ثالث متوجه شرکت های بیمه می باشد، در هفته های اخیر دیده شده است برخی شرکت‌ها به نرخ شکنی و ارزان فروشی غیرعلمی و غیر حرفه‌ای بیمه شخص ثالث دست زده‌اند.
به نظر شما، علت نرخ شکنی توسط این شرکت ها چیست؟ وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه نسبت به این نرخ شکنی ها چیست؟ نرخ شکنی های صورت گرفته چه تاثیری بر شرکت های دیگر و فضای کسب و کار در صنعت بیمه دارد؟

ادامه مطلب

سوال:

 

به نظر شما احکام مورد نیاز صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور چیست؟

ادامه مطلب

جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 6

( احکام مورد نیاز بیمه در برنامه ششم توسعه)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 7

نمایندگان بیمه به عنوان شبکه فروش نقش بسیار مهمی در افزایش سهم بازار بیمه و ارتقا فرهنگ آن دارند. با توجه به اينکه بخش قابل توجهی از پرتفوي شرکتهای بیمه  از طريق شبکه فروش است، بسيار مهم و ضروري است که نمايندگان تحت مديريت صحيح بوده و دغدغه ها و خواسته هاي منطقي آنان مورد توجه و پيگيري قرار گيرد. بيمه صنعتي متکي بر دانش، تجربه و مهارت است و تنها با برنامه ريزي دقيق و صحيح و با داشتن نگاه بلند مدت مي توان نسبت به تقويت توانايي ها، تجربه، دانش و مهارت نيروهاي جوان و شبکه فروش در مسير اهداف شرکت برنامه ريزي مناسبي انجام داد.
به نظر شما، مهمترین مشکلات شبکه فروش  صنعت بیمه کدام است؟ چه راهکارهایی جهت رفع مشکلات به نظرتان می رسد؟

ادامه مطلب