ادامه مطلب
آزمون سطح عمومی صلاحیت حرفه ای در تاریخ 29 تیر 97 در تهران برگزار گردید. داوطلبین در روزهای آینده می توانند کارنامه خود را از طریق سایت دریافت نمایند. آزمون صلاحیت حرفه ای سطح عمومی هر 6 ماه یکبار برگزار می گردد.
ادامه مطلب
متقاضیان شرکت در دوره پنجم آزمون صلاحیت حرفه ای سطح عمومی مورخ 29 تیر 97 از طریق لینک زیر می توانند کارت خود را دریافت نمایند.
ادامه مطلب
ثبت نام در آزمون صلاحیت حرفه ای سطح حرفه ای تا تاریخ 20 تیر 97 تمدید شد. آزمون صلاحیت حرفه ای سطح عمومی در تاریخ 29 تیر 97 در تهران برگزار می گردد.
ادامه مطلب
لطفا آدرس و کد پستی بصورت کامل وارد شود تا پس از قبولی در آزمون در ارسال گواهینامه مشکلی برای شما ایجاد نگردد.
ادامه مطلب
آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح مقدماتی) - دوره هفدهم در نیمه دوم شهریور سال 97 برگزار می گردد. زمان دقیق آزمون در سایت اطلاع رسانی می شود. مهلت ثبت نام در آزمون تا 31 مردادماه می باشد. متقاضیان این دوره از طریق لینک زیر می توانند در آزمون ثبت نام نمایند.
ادامه مطلب
در آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره شانزدهم بیشترین داوطلبین از شرکت های بیمه سامان ، کارآفرین ،آسیا ، البرز ، آرمان ، تعاون ، ما ، پارسیان ، نوین حضور داشتند که بیمه سامان با بیش از ۱۱۰ قبولی در آزمون تشخیص صلاحیت حرفه ای رتبه ی نخست را کسب کرد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح عمومی) مورخ 29 تیر 97 (جمعه) در تهران برگزار می شود. مهلت ثبت نام در آزمون تا 10 تیر97 می باشد.
ادامه مطلب
آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره شانزدهم در تاریخ 97/2/21 به طور همزمان در شهرهای : اصفهان ،تبریز، تهران ،شیراز، ساری،کرمان و مشهد برگزار گردید. داوطلبین در تاریخ 10 خرداد می توانند کارنامه خود را از سایت دریافت کنند.
ادامه مطلب