ادامه مطلب
آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح عمومی) مورخ 29 تیر 97 (جمعه) در تهران برگزار می شود. مهلت ثبت نام در آزمون تا 10 تیر97 می باشد.
ادامه مطلب
آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره شانزدهم در تاریخ 97/2/21 به طور همزمان در شهرهای : اصفهان ،تبریز، تهران ،شیراز، ساری،کرمان و مشهد برگزار گردید. داوطلبین در تاریخ 10 خرداد می توانند کارنامه خود را از سایت دریافت کنند.
ادامه مطلب
به دلیل احتمال تغییر در زمان و مکان برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی در تهران و شهرستان ها لطفا در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 برای دریافت کارت خود از طریق سایت اقدام فرمایید.
ادامه مطلب
زمان برگزاری آزمون : جمعه 29تیرماه 97
ادامه مطلب
زمان برگزاری آزمون جمعه 97/02/21 ساعت 14:00
ادامه مطلب
ادامه مطلب

به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند، انجمن حرفه ای صنعت بیمه اقدام به برگزاری دوره خودآموز الکترونیکی با عنوان "توانگری مالی شرکتهای بیمه" نموده است.

ادامه مطلب

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه بر اهمیت کیفیت و شفافیت صورت های مالی شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: خسارت های معوق و برخی حساب آرایی ها، پاشنه آشیل صورتهای مالی شرکت های بیمه است.

ادامه مطلب

چهاردهمین جلسه مدیران منابع انسانی و آموزش شرکتهای بیمه، روز چهارشنبه مورخ 29/07/94 به میزبانی بیمه ملت و با حضور مدیران منابع انسانی و آموزش شرکت های بیمه برگزار شد.

ادامه مطلب