کتاب مجموعه قوانین و مقررات بیمه توسط اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات دفترریاست جمهوری تهیه شده است. این کتاب در سال 1385 برای سوین بار در 2000 جلد به چاپ رسید که مشتمل بر عناوینی نظیر: قوانین و آیین نامه ها؛ آیین نامه هاي مصوب شورايعالی بیمه؛ تصویب نامه ها و مصوبات شوراي اقتصاد؛ مصوبات شوراي عالی اداري، اساسنامه ها؛ فهرست تاریخی؛ زیرنویس هاي راهنما و ... می باشد.

علاقمندان جهت بهره برداری از این کتاب می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند.

دانلود کتاب