دوره مقدماتی بیمه های آتش سوزی مورخ 27 شهریور 98 از ساعت 13:30 الی 18 در محل پژوهشکده بیمه برگزار می گردد.

کارگاه مقدماتی بیمه های آتش سوزی

مدرس دوره:مدرس: خانم الوندی پور
مدیر آتش سوزی بیمه ملت

لینک ثبت نام کارگاه(کلیک کنید)

سرفصل ها:

1. تقسیم بندی انواع بیمه
2. تعریف بیمه های اتش سوزی
3. تعریف خطرات اضافی یا تبعی در بیمه های اتش سوزی
4. شرایط بیمه های آتش سوزی
5. مروری بر برخی از اصول حاکم بر بیمه های آتش سوزی
6. فرانشیز و حد غرامت در بیمه های آتش سوزی
7. نحوه قیمت گذاری در بیمه های آتش سوزی
8. مراحل صدور بیمه های آتش سوزی
9. معیارهای مهم در فرم پرسشنامه بیمه های آتش سوزی
10. مروری بر شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی