شرکت کنندگان آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره نوزدهم از طریق لینک زیر می توانند کارنامه خود را دریافت نمایند.

نتایج آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره نوزدهم

 

نفرات برتر آزمون مقدماتی

دوره نوزدهم

رتبه

نام و نام خانوادگی

شرکت بیمه

1

سید امید میررفیع

سامان

2

زهرا اخفش اردستانی

سامان

3

هادی علی جانی

شرکت نفت و گاز پارس

4

حمیدرضا  محمودیان

سامان

5

فروغ خاجی

سامان

6

فاطمه  توسلی

سامان

7

نرگس اسدی شمس آباد

سامان

8

زهرا ایطا

سامان

9

حوریه عموئی

سامان

10

فریبا صابری

سامان