متقاضیان آزمون صلاحیت حرفه ای در دو سطح مقدماتی و عمومی از طریق لینک زیر می توانند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت نمایند. *به همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی الزامی می باشد*

دریافت کارت آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی(کلیک کنید)

دریافت کارت آزمون صلاحیت حرفه ای سطح عمومی(کلیک کنید)