متقاضیان این دوره از طریق لینک زیر می توانند در آزمون ثبت نام نمایند.

لینک ثبت نام و دریافت کارت(کلیک کنید)

 

*اعضای  انجمن و داوطلبین استفاده ازآزمون مجدد(بعد از یکبار پرداخت) از تخفیف 70 درصدی بهره مند می باشند همچنین دانشجویان از تخفیف 50 درصدی  بهره مند می گردند.

*استفاده از تخفیف دانشجویی فقط با  کارت دانشجویی امکانپذیر می باشد ،متقاضیان استفاده از این نوع تخفیف پس از تایید کارت توسط کارشناسان که در مدت 72 ساعت صورت می گیرد نسبت به نهایی کردن ثبت نام اقدام نمایند.

*مهلت ثبت نام تا 20 اردیبهشت 98 می باشد.