آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی-(دوره هجدهم )و سطح عمومی(دوره ششم) 30آذر 97 برگزار گردید.

دریافت کارنامه سطح مقدماتی

دریافت کارنامه سطح عمومی

 

نفرات برتر آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره هجدهم
 
1
نازنین تیموری
2
پرویز مرادی
3
حمید عابدینی
4
وحید مرادی
5
مطهره ملاپور
6
فاطمه سادات خلیلی
7
علی ربیعی
8
محسن خسرویان
9
سیده زهرا مصباحی
10
سیده سکینه آذرخش