داوطلبین آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی و سطح عمومی مورخ 30 آذر 97 از طریق لینک زیر می توانند کارت ورود به جلسه ی خود را دریافت نمایند.

آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره هجدهم-دریافت کارت(کلیک کنید)

آزمون صلاحیت حرفه ای سطح عمومی دوره ششم-دریافت کارت(کلیک کنید)