کارگاه خسارت بیمه های مسئولیت ویژه شبکه فروش مورخ 12 آذر سال 97 ساعت 9:30 صبح توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه در سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد.

کارگاه خسارت بیمه های مسئولیت ویژه شبکه فروش

 

کارگاه خسارت بیمه های مسئولیت ویژه شبکه فروش مورخ 12 آذر سال 97 ساعت 9:30 صبح توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه در سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد.

لینک ثبت نام(کلیک کنید)

ویدئو توضیحات مدرس در ارتباط با دوره(کلیک کنید)

 • مدرس دوره:

آقای یعقوب عظیمی

 • مخاطبین دوره :

نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان فعال در صنعت بیمه می باشند.

 • تاریخ و ساعت برگزاری:

دوشنبه 12 آذر ساعت 9:30 تا 16:30

 • ظرفیت کارگاه: 30 نفر
 • هزینه ثبت نام : 280،000 تومان
 • سایر امکانات:
 • پذیرایی شامل میانوعده و ناهار می باشد.
 • در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه اعطا می گردد.

*چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان کارگاه به حدنصاب نرسد زمان برگزاری کارگاه به تعویق می افتد.

شرح دوره:

عدم آشنایی شبکه فروش صنعت بیمه (نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان) با مفهوم، فرایند و اصول مدیریت خسارت در بیمه های مسئولیت در وهله اول منجر به ارائه اطلاعات نادرست به بیمه گذار و به تبع آن ایجاد توقع نابجا در وی و در مرحله بعد (در صورت بروز حادثه) چنانچه بیمه گذار با رفتاری متفاوت از سوی بیمه گر مواجه گردد، موجب ایجاد نارضایتی و به تبع آن فسخ یا عدم تمدید بیمه نامه می شود. این دوره بدین منظور طراحی شده است تا با آشنا نمودن شبکه فروش با مفاهیم و فرایندهای رسیدگی به تصویری شفاف از خدمات پس از فروش بیمه های مسئولیت ارائه نماید تا هم باعث ایجاد وفادارای در ،پرونده های خسارت مشترایان جذب شده از سوی شبکه فروش گردد و هم امکان فروش بیشتر را فراهم سازد.

 

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • اعلام خسارت
 1. مهلت اعلام خسارت
 2. ضمانت اجرای تاخیر در مهلت اعلام خسارت
 3. مستثنیات تاخیر
 4. رویه صنعت بیمه
 • بررسی اولیه
 1. حق بیمه
 2. بازه زمانی
 3. موضوع بیمه
 4. خطرات
 • ارزیابی خسارت
 1. گزارش حادثه
 2. مدارک مورد نیاز
 3. محاسبه مبلغ خسارت
 4. قاعده نسبی
 5. فرانشیز
 • تسویه خسارت
 1. بدون رأی دادگاه/با رأی دادگاه
 2. رضایت نامه محضری/دستی
 3. گیرنده وجه خسارت

رزومه یعقوب عظیمی

 • از سال 91 تا کنون مدير بيمه های مسئوليت/بیمه ملت
 • از سال 82 تا 91 شرکت بیمه پارسیان با سمت های:
 1. رئيس اداره خسارت بيمه های مسئوليت و طرحهای خاص
 2. رئيس اداره صدور بيمه های مسئوليت و طرحهای خاص
 3. کارشناس ارشد بیمه های مسئولیت و.....
 • سوابق مرتبط با وظيفه اجرايي:
 1. عضو کارگروه بیمه های مسئولیت در سندیکای بیمه گران ایران
 2. عضو کمیته تخصصی مسئولیت و حقوقی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
 3. عضو کارگروه تدوین رشته عیوب پنهان ساختمان در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 4. آموزش بیمه های مسئولیت در سه سطح مقدماتی،متوسطه و پیشرفته برای :
 5. بيمه پارسيان
 6. بيمه ملت
 7. پژوهشکده بيمه(تركيبي از شركتها)
 8. بيمه معلم
 9. بيمه آرمان
 10. بيمه سينا
 11. مركز آموزشهای بازرگاني استان خوزستان
 12. مركز آموزش انديشه فردا
 13. انجمن حرفه ای صنعت بيمه
 14. كارگزاری تامين آينده
 • سوابق علمي- پژوهشي :
 1. تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان با تاکید بر آیین نامه شماره 80.فصلنامه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسي مشهد.
 2. بررسی ماده 66 قانون تامین اجتماعی 1394
 3. تالیف مقاله مروری بر لایحه بیمه اجباری شخص ثالث سال 1393
 4. تالیف مقاله صندوق تامین خسارتهای بدنی یا کت جادویی
 5. تالیف مقاله بیمه شخص ثالث راننده محور یا خودرو محور