شرکت کنندگان در هفدهمین دوره آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی از طریق لینک زیر می توانند کارنامه خود را دریافت نمایند. هفدهمین دوره آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی روز جمعه مورخ 16 شهریور در شهر های تهران،اصفهان،تبریز،مشهد،ساری،کرمان و شیراز برگزار گردید.

دریافت کارنامه(کلیک کنید)