هفدهمین دوره آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی روز جمعه مورخ 97/6/16 در شهر های تهران ،تبریز،اصفهان،مشهد،شیراز،کرمان و .
.ساری برگزار گردید
نتایج آزمون در روزهای آینده در سایت انجمن حرفه ای صنعت بیمه اطلاع رسانی می گردد.