آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی صبح روز جمعه مورخ 16 شهریور 97 در شهرهای تهران، تبریز، شیراز، ساری، مشهد،کرمان و اصفهان برگزار می گردد.

*متقاضیانی که تاکنون حوزه امتحانی خود را تعیین نکرده اندجهت نهایی شدن ثبت نام با ورود به قسمت ثبت نام اطلاعات خود را تکمیل نمایند.