کلیه افرادی که موفق به اخذ گواهینامه های صادر شده از سوی انجمن حرفه ای صنعت بیمه شده اند از طریق لینک های زیر می توانند گواهینامه خود را استعلام نمایند. همچنین اعضای عادی و رسمی از طریق لینک زیر میتوانند عضویت خود را استعلام نمایند.

استعلام گواهی نامه آزمون (سطح مقدماتی و عمومی)(کلیک کنید)

استعلام گواهی نامه دوره های الکترونیکی و سمینار ها (کلیک کنید)

استعلام عضویت(کلیک کنید)