به دلیل احتمال تغییر در زمان و مکان برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی در تهران و شهرستان ها لطفا در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 برای دریافت کارت خود از طریق سایت اقدام فرمایید.