به دلیل احتمال تغییر در زمان و مکان برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی در تهران و شهرستان ها لطفا در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 برای دریافت کارت خود از طریق سایت اقدام فرمایید.

محمودعزتی

سلام برای گرفتن کارت ازکجابایداقدام گردد. باتشکر

koroshzare

سلام برای گرفتن کارت ازکجابایداقدام گردد. باتشکر

فرزاد فرزادی فرد

درخواست کارت آزمون