این آزمون در تهران (دانشگاه امیر کبیر ) در روز جمعه مورخ 96/10/29 ساعت 9:00 صبح برگزار گردید . نتایج این آزمون از طریق سایت اعلام میگردد