آزمون سطح مقدماتی دوره پانزدهم در شهرهای : اصفهان ،تبریز، تهران ،شیراز ،کرمان و مشهد روز جمعه مورخ 96/10/01 راس ساعت 14:00 به طور همزمان برگزار گردید .

سیده اکرم ظریف فیض بافت یزدی

سلام باتوجه به اینکه من درآزمون دوره قبل شرکت کرده ونمره قبولی راکسب ننمودم با توجه به اینکه نیازدوباره به پرداخت وجه نیست چگونه میتوانم ثبت نام کنم مرا راهنمایی نمایید.متشکرم