سمینارها و کارگاه های آموزشی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، در راستای توسعه منابع انسانی، اقدام به برگزاری کارگاه ها بصورت حضوری و الکترونیکی و همایش های تخصصی-آموزشی می نماید. همچنین افراد علاقمند می توانند تقاضای عضویت در انجمن را با تکمیل فرم مربوطه جهت بررسی اعلام نمایند.

همچنین با تصویب هیات مدیره انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، سلسله سمینارهای تخصصی نیز برگزار می‌گردد:

  • سمینارها به صورت ماهانه تشکیل می‌گردد و به شرکت کنندگان گواهی‌نامه کتبی از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.
  • نتایج سمینارهای برگزیده به صورت مقاله منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
  • بخش عمده‌ای از هزینه‌‌ برگزاری سمینارها از طریق انجمن و حامیان مالی تامین شده و سهم اندکی از شرکت‌کنندگان دریافت می شود.